• เวลาภูเก็ตตอนนี้: :
  • โทรจอง: : +66(0) 918 259 955

สนามบินภูเก็ตและการขนส่งไปโรงแรม

สนามบินภูเก็ตและการขนส่งไปโรงแรม

Phuket Airport and Hotel Transfers.

Airport Pickups, Hotel to Airport, Road Shows, Event Hire, Conference Shuttles & Port Transfers

Are you planning to travel to Phuket? If yes, then, you probably want to have a convenient and relaxing trip! To cater your needs,Phuket Airport Transfer is here! The company has been in the best of transport industry. With us, you don’t need to worry on how to reach your preferred destination.

We provide the following services:
– Luxury Vehicles for Comfortable Trip
– Affordable Costs at All Types of Vehicles
– Fast and Easy Booking System
– Chauffeured Transportation for Tour group and business group
– Online Reservation and many more!!!

Booking Here

(Read More…)

 

การขับรถจากสนามบินภูเก็ตไปป่าตอง

การขับรถจากสนามบินภูเก็ตไปป่าตอง

ถนนจจังหวัดภูเก็ตนั้นจะมีการจราจรที่คับคั่งไปด้วยรถยนต์ รถบรรทุก. แต่มันก็ยังเป็นเรื่องง่ายกว่าไปส่วนอื่นๆ อยากเช่นไป ราไวย์ กะตะ กะรน เป็นต้น

ถนนมักจะมีเครื่องหมายจราจรและผู้คนก็มารยาทที่ดีในการขับรถ ก่อนจะเลี้ยวทุกครั้งควรจะเปิดไฟเลี้ยวก่อน 4-5คันรถ แล้วรถทั่วไปก็จะชะลอให้คุณไป

หาดป่าตองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองป่าตอง โดยมีภูเขาป่าตองกั้นอยู่ ดังนั้นการขับรถข้ามเขาป่าตองจะต้องใช้คนขับที่มีประสบการณ์จะดีที่สุด

(Read More…)

 

Recommend Post

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close