• เวลาภูเก็ตตอนนี้: :
  • โทรจอง: : +66(0) 918 259 955

Car Rental With Driver

Car Rental With Driver & Phuket Sightseeing Tours
Please select your pick ups point & Check price.

  1. There will be 500THB additional apply if use of the Airport Pickup Service combined with the Car Rental with Driver Services.
  2. Car Rental with Driver + Airport transfer In or Out ( Rental hours for use in total) Please note that the total use of the Airport Pickup Service combined with the Car Rental with Driver is full rental hours. This involves the airport Pickup Service, check in to hotel which is immediately followed by the City Tour (or take the City Tour first and drop off at the hotel later). The opposite also applies: Guests are also able to take the City Tour immediately followed by transfer to the airport. * Extra Hour, additional over time charge 300THB per hour will be apply between the hours of 6 am to 9 pm. And 500THB per hour will be apply between the hours of 9 pm to 6 am. * Phuket Island only
  3. Additional charge for Car Rental with Driver will be adjusted for Mai Khao, Naiyang, Rayan, Bangtao and Surin Beaches

 

To Phuket Airport

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Phuket Town

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,300 THB 1,500 THB 1,500 THB 1,500 THB 1,700
5 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
6 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
7 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
8 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
9 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
10 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
11 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
12 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100

Patong Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,300 THB 1,500 THB 1,500 THB 1,500 THB 1,700
5 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
6 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
7 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
8 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
9 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
10 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
11 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
12 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100

Karon Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Kata Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Rawai

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Naihan Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Panwa

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Kamala Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
5 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
6 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
7 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
8 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
9 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
10 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
11 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100
12 Hour(s) THB 4,000 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,400

Laguna

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
5 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
6 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
7 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
8 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
9 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
10 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
11 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100
12 Hour(s) THB 4,000 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,400

Ao Por / Point Yamu

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
5 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
6 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
7 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
8 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
9 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
10 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
11 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100
12 Hour(s) THB 4,000 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,400

Mai Khao Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,800 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,200
5 Hour(s) THB 2,100 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,500
6 Hour(s) THB 2,400 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,800
7 Hour(s) THB 2,700 THB 2,900 THB 2,900 THB 2,900 THB 3,100
8 Hour(s) THB 3,000 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,400
9 Hour(s) THB 3,300 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,700
10 Hour(s) THB 3,600 THB 3,800 THB 3,800 THB 3,800 THB 4,000
11 Hour(s) THB 3,900 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,300
12 Hour(s) THB 4,200 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,600

Tri Trang Beach Phuket

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 2,100 THB 2,100 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 3,000 THB 3,000 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,000 THB 4,200

Rassada Pier

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,800 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 2,100 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,400 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,700 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 3,000 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 3,300 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,600 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,900 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 4,200 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Chalong

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,300 THB 1,500 THB 1,500 THB 1,500 THB 1,700
5 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
6 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
7 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
8 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
9 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
10 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
11 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
12 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100

Royal Phuket Marina

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Boat Lagoon

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,700
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,000
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,300
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,600
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,900
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,200
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,500
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,800
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,100

Bang Rong Pier

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Bangtao Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
5 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
6 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
7 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
8 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
9 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
10 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
11 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100
12 Hour(s) THB 4,000 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,400

Khao Lak

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Khao Sok

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Krabi Town

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Krabi: Aonang Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Krabi: Klong Muang

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Krabi: Koh Lanta

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Laem Hin Pier

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,400 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,600 THB 1,800
5 Hour(s) THB 1,700 THB 1,900 THB 1,900 THB 1,900 THB 2,100
6 Hour(s) THB 2,000 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,200 THB 2,400
7 Hour(s) THB 2,300 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,500 THB 2,700
8 Hour(s) THB 2,600 THB 2,800 THB 2,800 THB 2,800 THB 3,000
9 Hour(s) THB 2,900 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,100 THB 3,300
10 Hour(s) THB 3,200 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,400 THB 3,600
11 Hour(s) THB 3,500 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,700 THB 3,900
12 Hour(s) THB 3,800 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,000 THB 4,200

Layan Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,800 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,200
5 Hour(s) THB 2,100 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,500
6 Hour(s) THB 2,400 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,800
7 Hour(s) THB 2,700 THB 2,900 THB 2,900 THB 2,900 THB 3,100
8 Hour(s) THB 3,000 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,400
9 Hour(s) THB 3,300 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,700
10 Hour(s) THB 3,600 THB 3,800 THB 3,800 THB 3,800 THB 4,000
11 Hour(s) THB 3,900 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,300
12 Hour(s) THB 4,200 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,600

Naiyang Beach, Naithorn Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,800 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,200
5 Hour(s) THB 2,100 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,500
6 Hour(s) THB 2,400 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,800
7 Hour(s) THB 2,700 THB 2,900 THB 2,900 THB 2,900 THB 3,100
8 Hour(s) THB 3,000 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,400
9 Hour(s) THB 3,300 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,700
10 Hour(s) THB 3,600 THB 3,800 THB 3,800 THB 3,800 THB 4,000
11 Hour(s) THB 3,900 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,300
12 Hour(s) THB 4,200 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,600

Natai Beach

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Phang Nga - Kuraburi

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Phang Nga Town

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Ranong

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Siray Bay

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,600 THB 1,800 THB 1,800 THB 1,800 THB 2,000
5 Hour(s) THB 1,900 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,100 THB 2,300
6 Hour(s) THB 2,200 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,400 THB 2,600
7 Hour(s) THB 2,500 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,700 THB 2,900
8 Hour(s) THB 2,800 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,000 THB 3,200
9 Hour(s) THB 3,100 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,300 THB 3,500
10 Hour(s) THB 3,400 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,600 THB 3,800
11 Hour(s) THB 3,700 THB 3,900 THB 3,900 THB 3,900 THB 4,100
12 Hour(s) THB 4,000 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,200 THB 4,400

Surat Thani

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Surat Thani (Donsak Pier)

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Trang

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
5 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
6 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
7 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
8 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
9 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
10 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
11 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0
12 Hour(s) THB 0 THB 0 THB 0 THB 0 THB 0

Phuket Airport

Rental Hour Standard Car Delux Car SUV Car Mini Van Family Van
4 Hour(s) THB 1,800 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,000 THB 2,200
5 Hour(s) THB 2,100 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,300 THB 2,500
6 Hour(s) THB 2,400 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,600 THB 2,800
7 Hour(s) THB 2,700 THB 2,900 THB 2,900 THB 2,900 THB 3,100
8 Hour(s) THB 3,000 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,200 THB 3,400
9 Hour(s) THB 3,300 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,500 THB 3,700
10 Hour(s) THB 3,600 THB 3,800 THB 3,800 THB 3,800 THB 4,000
11 Hour(s) THB 3,900 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,100 THB 4,300
12 Hour(s) THB 4,200 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,400 THB 4,600

Inclusions:

Fuel

Fully comprehensive insurance

Qualify driver ( Speak English)

All freeways tolls

All parking fees

All applicable government taxes

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close